Free MetaStock indicators

  

Tworzenie Systemów w programie MetaStock

Dowiedz się, jak poprawnie tworzyć własne systemy inwestycyjne i zacznij zarabiać na rynku akcji, kontraktów terminowych na WIG20 lub Forex!

Wejdź ...

Adaptive Oscillators

Doskonały wskaźnik? Jeszcze nie. Oscylator Stochastyczny i dwa RSI, które próbują dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. Choć nadal są daleko od idealnego oscylatora, to jednak warto się im bliżej przyjrzeć.

Pobierz ...

AdChannel

Niewielka modyfikacja bardzo dobrego systemu inwestycyjnego Dynamic BreakOut System, opublikowanego w Futures Magazine. Warto zwrócić uwagę, że system osiąga bardzo dobre wyniki bez zastosowania optymalizacji. Całkiem dobrze sprawdza się na WIG20.

Pobierz ...

Coopock Curve

Bardzo dobry wskaźnik wymyślony przez E.S. Coppocka w celu identyfikacji znaczących szczytów i dołków. Całkiem dobrze sprawdza się zarówno w skali dziennej, jak również tygodniowej i miesięcznej.

Pobierz ...

Cykle

Bardzo przydatny wskaźnik do wizualizacji cykli, którego brakuje w standardowym zestawie narzędzi programu MetaStock. Umożliwia kreślenie łuków, które znacznie ułatwiają analizę.

Pobierz ...

Ehlers CG & Detreder

Wskaźniki Center of Gravity i Detreder wymyślone przez Johna Ehlersa służą do eliminacji trendu z kursów giełdowych. Dzięki temu umożliwiają łatwiejszą identyfikację cykli oraz poziomów wykupienia i wyprzedania.

Pobierz ...

Flexible Zones RSI/ROC

RSI i ROC ze zmiennymi strefami wykupienia i wyprzedania - ciekawe zastosowanie technik adaptacyjnych.

Pobierz ...

DiNapoli Indicators

Zestaw trzech wskaźników: MACD (DEMA), Preferred Stochastic, DMA opracowanych przez znanego tradera Joe DiNapoli. Szczególnie wartościowe przy określaniu trendu, jak również wyborze momentów wejścia i wyjścia z rynku.

Pobierz ...

Directional Parabolic System

System inwestycyjny autorstwa J. Wellesa Wildera. Choć nie zawsze skuteczny, to jednak z pewnością wart uwagi. W czytelny sposób pokazuje prawidłową strukturę systemu inwestycyjnego bazującego na technice gry z trendem.

Pobierz ...

Filters

Pięć zaawansowanych technik wygładzania szeregów czasowych. Ciekawe rezultaty przynosi zastąpienie swoich ulubionych średnich kroczących przedstawionymi technikami.

Pobierz ...

Guppy MMA

Doskonałe narzędzia dla zwolenników średnich kroczących. Zarówno oscylator, jak i same grupy średnich mają dużą wartość prognostyczną.

Pobierz ...

Kase Peak Oscillator

Kombinacja statystyki i analizy technicznej. System Ekspercki skonstruowany na podstawie wskaźnika zbliżonego do Kase PeakOscillator autorstwa Cynthii Kase.

Pobierz ...

Keltner's MA

Prosty system oparty na wstędze wokół średniej kroczącej. Ta nieskomplikowana technika pozwala zarabiać podczas dłuższych trendów. W takcie ruchów horyzontalnych oddaje jednak zysk. Po pewnej modyfikacji, można go stosować na kontraktach terminowych na WIG20.

Pobierz ...

KST

Wskaźnik opracowany przez Martina Pringa na bazie ROC. Daje doskonałe sygnały na bazie dywergencji, jak również samej zmiany kierunku ruchu.

Pobierz ...

MACD weekly

Bardzo przydatne narzędzie stanowiące pierwszy krok do analizy opartej na różnych horyzontach czasowych. Umożliwia wyświetlenie na tym samym ekranie tygodniowego MACD i dziennych kursów.

Pobierz ...

Normalized RSI with IFT

RSI nowej generacji, znormalizowany przez odwrotną transformację Fishera (Inverse Fisher Transform). Wskaźnik powstał w oparciu o artykuł Johna Ehlersa napisany dla magazynu Technical Analysis of Stocks & Commodities

Pobierz ...

Stopy

Dwa najbardziej znane rodzaje stopów: Trailing i Chandelier. Dzięki nim możesz poprawić skuteczność własnych systemów.

Pobierz ...

Trend Following/Counter

System Ekspercki bazujący na wskaźniku ADX. Potrafi generować sygnały inwestycyjne zarówno zgodne z trendem, jak również przeciw trendowi.

Pobierz ...

TRIX

System i Expert oparty wskaźniku TRIX, czyli potrójnie wygładzonym ROC. Ułatwia odseparowanie zwykłego szumu od głównych cykli rynkowych.

Pobierz ...

Instalacja w programie MetaStock:

1.       Narzędzia z zakładki Free ściągnąć na twardy dysk i rozpakować (np. programem WinZip).
2.       Uruchomić program MetaStock.
3.       Wybrać Expert Advisor z menu Tools.
4.       W nowym oknie, z menu po prawej stronie wybrać Organizer.
5.       Zaznaczyć Import formula files i nacisnąć Next.
6.       Wskazać ścieżkę dostępu do rozpakowanych plików.
7.       Nacisnąć Finish - narzędzia zostaną zaimportowane do programu MetaStock.

W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii, proszę o kontakt:advantage@online.pl


 

Learn to Spread Bet with Capital Spreads